Vinnufossen

Vinnufossen har sitt utspring fra Vinnubreen, som er Møre og Romsdals største isbre, og kaster seg ned fjellsidene nederst i Sunndal i omlag 860 meters fall i flere trinn. Vinnufossen kan du oppleve fra en rasteplass ved riksvei 70, bare noen km fra Sunndalsøra i retning Oppdal. Aller finest ser du den om du fortsetter gang- og sykkelvegen til fots ytterligere noen hundre meter oppover dalen.

Vinnufossen

Vinnufossen er nr. 6 på listen over verdens høyeste fossefall (World Waterfall Database). Den totale fallhøyden er 865 meter, den faller i fire trinn før den når dalbunnen. Den er lett å se fra RV 70, noen km fra Sunndalsøra i retning Oppdal. Den er på sitt mest spektakulære på varme dager i perioden juni-august.

Fossen har sitt utspring i Vinnubreen, som er Møre og Romsdals største isbre med et areal på 1,3 km2 og 1,8 km i utstrekning.

Verdt å vite om fosser:
Hele ni av verdens 20 høyeste fossefall ligger i Norge og flere av dem i Fjord Norge og på Nordmøre. Fossene er ikke bare vakre, de er også viktige energikilder. I Norge kommer nesten all elektrisitet fra vannkraft.