Sunndal kommune

Sunndal ligger på indre Nordmøre i Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Naturen i Sunndal er vill og vakker, med storslått natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføret. I kommunesenteret Sunndalsøra bor 4000 av totalt ca. 7200 store og små sunndalinger. Sunndal er en industri- og kraftkommune hvor Hydro Aluminium som største bedrift setter sitt preg på stedet. Kommunen er også kjent for et yrende kultur- og fritidstilbud.

Natur

Sunndal ligger mellom to av Norges mest kjente fjellområder: Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Sunndal har en vill og vakker natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføre. I munningen av elva Driva og ved begynnelsen av Sunndalsfjorden rager fem fjelltopper på over 1700 moh. En av disse er Stor-Kalkjinn, som er Nord-Europas høyeste fjell som stiger rett opp fra havoverflata, med sine 1886 meter over havet.
Med sine 1. 712 km2 er Sunndal den største kommunen i Møre og Romsdal i utstrekning. Omlag 67 % av kommunens areal er vernet etter naturvernloven og 1/3 av Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark ligger i Sunndal.

Næringsstruktur

Sunndal er en industri- og handelskommune hvor vel 40 % er sysselsatt i sekundærnæringen (industri, kraft/vannforsyning og bygg/anlegg). Over 50 % er sysselsatt i tertiærnæringen, først og fremst innen varehandel og offentlig tjenesteyting, mens 3 % er sysselsatt inne primærnæringer.

Hydro AS Sunndal er det største aluminiumsverket i Europa og den største arbeidsplassen i Sunndal kommune med rundt 800 ansatte. Kommunen har også et relativt stort forsknings-miljø både ved Hydro og ved Institutt for Akvakulturforskning AS.

Selv om næringslivet i kommunen domineres av Hydro Aluminium Sunndal, har kommunen et variert næringsliv og vi er en av de større jord- og skogbrukskommunene i fylket.

Kultur

Sunndal har et godt og variert kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et moderne kulturhus med kinotilbud 5 dager i uka, kulturskole, pensjonistsenter, sportshall med klatrevegg, svømmehall med varmtvannsbasseng, fotballstadion, kunstgressbane og 15 gressbaner/-løkker rundt om i kommunen. I løpet av året arrangeres flere ulike kultur- og idretts-arrangement i kommunen. I juni hvert år avholdes eksempelvis Sunndal kulturfestival og Hydro Cup, regionens største fotballturnering for aldersbestemte grupper.