Sjekk Nordmøre!

Sunndal kommune og Surnadal kommune samarbeider gjennom "Sjekk Nordmøre" om sentrale fellesoppgaver knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling, bolyst og blilyst i regionen. Den nyopprettede traineeordningen Trainee Indre Nordmøre er et av tilakene, og er rettet mot kandidater med bachelor- eller masterutdanning.

Sjekk Nordmøre!

Sjekk Nordmøre

Sjekk Nordmøre er en felles arena for å formidle blant annet karrieremuligheter og nyheter fra næringslivet og som kommunikasjonskanal for vårt felles utviklingsarbeid for ei bærekraftig framtid. Nordmøre spenner fra fjord til fjell, fra Atlanterhavet til Trollheimen og Romsdalen. Her skjer det mye spennende hele tiden, så derfor: Sjekk Nordmøre!

Trainee Indre Nordmøre

Gjennom trainee-programmet får du en unik mulighet til å utvikle deg og bygge karrieren din gjennom spennende og varierte arbeidsoppgaver i inntil 8 måneders moduler hos inntil 3 ulike arbeidsgivere og gjennom et skreddersydd kompetanseprogram over 2 år. Sjekk oss ut i 2 år og få en smak av Nordmøre som en utviklingsorientert og dynamisk bo- og arbeidsmarkedsregion!

Mer informasjon om Sjekk Nordmøre og Trainee Indre Nordmøre:
www.sjekknordmore.no
www.traineeindrenordmore.no

 

Turistinfo i

 TURISTINFORMASJON