Jobbe i Sunndal

Sunndal har et allsidig næringsliv og bredt offentlig tjenestetilbud som gir varierte jobbmuligheter og et positivt hverdagsliv.

Sunndal er en industri- og handelskommune hvor vel 40 % er sysselsatt i sekundærnæringen (industri, kraft/vannforsyning og bygg/anlegg). Over 50 % er sysselsatt i tertiærnæringen, først og fremst innen varehandel og offentlig tjenesteyting, mens 3 % er sysselsatt inne primærnæringer.

Hydro AS Sunndal er det største aluminiumsverket i Europa og den største arbeidsplassen i Sunndal kommune med rundt 800 ansatte. Kommunen har også et relativt stort forsknings-miljø både ved Hydro og ved Nofima.

Selv om næringslivet i kommunen domineres av Hydro Aluminium Sunndal, har kommunen et variert næringsliv og vi er en av de større jord- og skogbrukskommunene i fylket.

Sunndal kommune driver en aktiv næringspolitikk. Sunndal Næringsselskap er kommunens utøvende ledd når det gjelder bedriftsrettet næringsutvikling.

Sunndal er et attraktivt etableringssted, og kan bl.a. tilby
• Sunndal Næringspark med gunstige næringstomter
• Tilgang til fjernvarme
• Europas største og mest miljøvennlige aluminiumsverk (Hydro)
• Stor forskertetthet innen akvakultur og metallurgi
• Et aktivt næringsapparat plassert i en moderne og dynamisk næringshage (Aura Næringshage)
• Landets beste gründerpakke

 

Sjekk Nordmøresjekk nordmore logo lite

Sjekk Nordmøre er en felles arena for å formidle blant annet karrieremuligheter og nyheter fra næringslivet på Indre Nordmøre og en kommunikasjonskanal for felles utviklingsarbeid mellom kommunene Sunndal og Surnadal.

www.sjekknordmore.no

 

 

No items found.