Jakt i Sunndal

Sunndal Fjellstyre administrerer brukerrettighetene for Statskog i Sunndal Statsallmenning. Det meste av allmenningen ligger i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. Med sine 480 km2 og rundt 100 fiskevann er allmenningen et eventyrlig område for sportsfiskere, jegere og friluftsfolk.

Reinsbukk. Foto Sunndal Fjellstyre

Småviltjakt

Småviltjakt sesong 10.09 -23.12. Småviltjakta i Sunndal Statsallmenning er åpen for alle. Terrenget er i all hovedsak høyfjell og fjellrype er den dominerende arten. Det er ikke tillatt å bruke hund.
Jaktkort for småvilt i Sunndal Statsallmenning får du kjøpt hos;
• Øra Sport og Fritid, 6600 Sunndalsøra
• Sunndal Sport, 6600 Sunndalsøra
• Esso Servicesenter, 6600 Sunndalsøra
www.inatur.no

 

Reinsjakt 20.08 – 15.09

Søknadsfrist 15. mai, for utenbygds 1. mai. Du finner mer informasjon på www.inatur.no

 

Utleie av hytter

Sunndal Fjellstyre leier ut 4 hytter med båter i allmenningen.
• Torbudalshytta, Håkodalshytta og Karistu leies hos Esso Servicesenter, 6600 Sunndalsøra. Tel. 979 94 940
• Storvassbua leies hos Gjøra Handel, 6613 Gjøra. Tel 71 69 20 20
• Alle hyttene kan bestilles for sesongen fra 01. februar

Hyttene disponeres fra kl 15.00 første dag til 15.00 siste dag

 

Kristiansund og Nordmøre Turistforening har hytter i Sunndalsfjella. Betjente, selvbetjente og ubetjente. Les mer om dette på www.kntur.no