Innerdalen - Norges vakreste dal

Innerdalen er av mange kalt Norges vakreste fjelldal. Kjør RV 70 mellom Sunndalsøra og Tingvoll, ta av ved Ålvundeid og følg skilt til Innerdalen. Parker bilen og nyt en rusletur på en time de 4 kilometerne inn til hjertet av Innerdalen.

Renndølsetra panorama ThomasNegård

Innerdalen -Norges første landskapsvernområde.

Innerdalen har vært i Opdøl-familien siden den vart kjøpt i 1740. I snart 300 år har dalen blitt brukt til setring og beiting. I 60-åra begynt den store utbygginga av vannkraft i Norge. Innerdalen med sine bratte fjell og mange elver ble interessant for kraftproduksjon. Daværende grunneier Øystein Opdøl valgte å takke nei til gode kraftinntekter, og ville unngå utbygging. Han ville ta vare på naturen slik at kommende generasjoner skulle kunne oppleve det spesielle landskapet i Innerdalen. Dette var ei svært uvanlig innstilling fra en grunneier, men sammen med Norsk Tindeklubb tok han initiativ til å frede sin egen eiendom.
Dette arbeidet førte til at landets første landskapsvernområde vart oppretta i Innerdalen allerede i 1967, med et areal på 73 kvadratkilometer.

Formålet med vernet av Innerdalen er å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreasjons og naturvitenskapelig verdi.
Tankene Øystein Opdøl hadde om miljøvern og bærekraftig bruk av naturen på 60-talet står seg godt den dag i dag.

Siden dalen er vernet er det ikke mulig å kjøre inn i Innerdalen, med unntak av driftskjøring til turisthyttene. Med rolig gange tar det bare en liten time å komme seg til setra. Når en går bruker en tid, og får dermed en større naturopplevelse.

Se 360 graders bilder fra Innerdalen.