Grøvudalshytta Turistforeningshytte

Hytta ligger i Grøvudalen, en vakker seterdal med et ualminnelig rikt planteliv.

Tatt i bruk i 1915. Hovedhytte og anneks (gammelt stabbur). Bilvei fra Gjøra i Sunndalen via Hafsås til Røymo. Bomvei ca. 2 km til Hallen. 7 km flat lettgått sti til hytta. Velegnet for eldre og småbarnsfamilier.

På inner Gammelsetra, hyttas nærmeste nabo, arrangeres hver sommer et seterkurs; melk, rømme og andre seter-produkter fås kjøpt. Se nærmere informasjon på www.innergammelsetra.no

Dalen kan framvise et spennende naturhistorisk landskap, både fra gammel tid, og også fra tida etter siste istid. Side- og ende- morener, et flyvesandområde, Grøvus meandering etc. vitner om et ungt landskap i stadig endring.

Merkete løyper til  Aursjøhytta, Raubergshytta, Vangshaugen, Gammelsetra, Loennechenbua og Åmotdalshytta.

Fakta:
Høyde over havet: 875 m
Kategori: Selvbetjent, åpen hele året.
Antall sengeplasser: 20 i hovedhus, 8 i stabbur (vinterkvarter) pluss 2 i stue.
                            
Kart: 1419 I Storskrymten
Kartreferanse: 950 239
GPS-koordinater: 0494926 - 6923662