Fiske

Driva starter sitt løp i sentrale deler av Dovre og stuper ned mellom bratte fjell på sin ferd mot Sunndalsfjorden. Elva er en av Norges beste sjøørretelver og en god lakseelv. Du kan også prøve deg på fjordfiske i Sunndalsfjorden eller Ålvundfjorden.

Drivaguiden

Driva er en av Norges beste sjøørretelver, og vil forhåpentligvis i nær framtid også leve opp til sitt ry som ei fremragende lakseelv. Drivaguiden er støttet av Driva elveeierlag og beskriver elva, informerer om fiskereglement og presenterer fiskevald.

Sunndal Jeger og Fiskeforening

Sunndal Jeger og Fiskeforening er i dag en åpen forening tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund. Vi er en av Møre og Romsdals største foreninger med i underkant av 400 medlemmer.
Foreningen vart opprettet i 1947, og har fra første dag leid elv, der det har vært lagt ut salg av fiskekort.

I dag er vi selv eiere av de beste elvestrekningene i nedre del av Driva, så det er lett for allmennheten og få seg fiskekort for å prøve seg i "Norges beste sjøørret-elv". Vi har et nært samarbeid med kommunen, Statskog, Statskraft, lokale bedrifter og næringslivet i Sunndal som gjør at vi kan tilby tilreisende og kommunens befolkning et vidt spekter av aktiviteter.

Her er noe av det vi har å tilby dere som besøker Sunndalen:
• Rimelig tilgang til fiske i Driva og Litldalselva.
• Egen leirduebane med 3 leirduekastere.
• Opplæringsjakt på rein hjort og rådyr.
• Feltskyting/feltstevner
• Fluekastekurs/fluebinderkurs
• Aktivitetsdager for barn og ungdom innen skyting og fiske
• Fiskekonkurranser
• Jegerprøvekurs

Trædal Hotell og Turistsenter selger fiskekort for Sunndal Jeger og Fiskeforening.

Fiske i fjellet

Fiskekort for Sunndal Statsallmenning får du kjøpt hos;
• Øra Sport og Fritid, 6600 Sunndalsøra
• Sunndal Sport, 6600 Sunndalsøra
• Esso Servicesenter, 6600 Sunndalsøra
• Gjøra Handel, 6613 Gjøra
• www.inatur.no

Fiske i sjø

Du trenger ikke fiskekort for å fiske i fjorden. De mest vanlige fiskeslagene du kan få i Sunndalsfjorden og Ålvundfjorden er: Sei, torsk, makrell og sjø-ørret.

Sunndal Jeger og Fiskeforening

 

Sunndal Jeger og Fiskeforening er i dag en åpen forening tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund. Vi er en av Møre og Romsdals største foreninger med i underkant av 400 medlemmer.

Foreningen vart opprettet i 1947, og har fra første dag leid elv, der det har vært lagt ut salg av fiskekort. I dag er vi selv eiere av de beste elvestrekningene i nedre del av Driva, så det er lett for allmennheten og få seg fiskekort for å prøve seg i "Norges beste sjøørret-elv". Vi har et nært samarbeid med Kommunen, Statskog, Statskraft, lokale bedrifter og næringslivet i Sunndal som gjør at vi kan tilby tilreisende og kommunens befolkning et vidt spekter av aktiviteter. Her er noe av det vi har å tilby dere som besøker Sunndalen:

  • Rimelig tilgang til fiske i Driva og Litldalselva.
  • Egen leirduebane med 3 leirduekastere.
  • Opplæringsjakt på rein hjort og rådyr.
  • Feltskyting/feltstevner
  • Fluekastekurs/fluebinderkurs
  • Aktivitetsdager for barn og ungdom innen skyting og fiske
  • Fiskekonkurranser
  • Jegerprøvekurs

Les mer om Sunndal Jeger og Fiskeforening: www.sjff.net