Fiske

Driva starter sitt løp i sentrale deler av Dovre og stuper ned mellom bratte fjell på sin ferd mot Sunndalsfjorden. Elva er en av Norges beste sjøørretelver og en god lakseelv. Du kan også prøve deg på fjordfiske i Sunndalsfjorden eller Ålvundfjorden.

Drivaguiden

Driva er en av Norges beste sjøørretelver, og vil forhåpentligvis i nær framtid også leve opp til sitt ry som ei fremragende lakseelv. Drivaguiden er støttet av Driva elveeierlag og beskriver elva, informerer om fiskereglement og presenterer fiskevald.

Fiskekort i Driva kan kjøpes påelveguiden.no

Sunndal Jeger og Fiskeforening

Sunndal Jeger og Fiskeforening (SJFF) er i dag en åpen forening tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund, med i underkant av 400 medlemmer.

Foreningen er selv eiere av de beste elvestrekningene i nedre del av Driva, så det er lett for allmennheten og få seg fiskekort for å prøve seg i "Norges beste sjøørret-elv". 

Her er noe av det SJFF har å tilby besøkende i Sunndalen:
• Rimelig tilgang til fiske i Driva og Litldalselva.
• Egen leirduebane med 3 leirduekastere.
• Opplæringsjakt på rein hjort og rådyr.
• Feltskyting/feltstevner
• Fluekastekurs/fluebinderkurs
• Aktivitetsdager for barn og ungdom innen skyting og fiske
• Fiskekonkurranser
• Jegerprøvekurs

Les mer om Sunndal Jeger og Fiskeforening: www.sjff.net 

Trædal Hotell og Turistsenter selger fiskekort for Sunndal Jeger og Fiskeforening.

Fiske i fjellet

Sunndal statsallmenning har ca 100 fiskevann, det er fritt salg av fiskekort.  Alle over 16 år som vil fiske i Sunndal statsallmenning må kjøpe fiskekort. Fiskekort gir tillatelse til å fiske med både garn og stang/oter. Barn under 16 år må også kjøpe fiskekort hvis de skal fiske med garn.

Det er Sunndal fjellstyre som har oppsyn med statsalmenningen og ansvar for salg av fiskekort.

Fiskekort for Sunndal Statsallmenning får du kjøpt hos;
Sport 1, Sunndalsøra
Cirkel K, Sunndalsøra
Joker Sunndalsporten, Gjøra
På www.inatur.no , trykk her for å komme direkte til salg av fiskekort

Fiske i sjø

Du trenger ikke fiskekort for å fiske i fjorden. De mest vanlige fiskeslagene du kan få i Sunndalsfjorden og Ålvundfjorden er: Sei, torsk, makrell og sjø-ørret.