Driva Vassdragssenter

Driva vassdragssenter ligger i Sunndalsporten på Gjøra i øvre Sunndal, og åpnet juni 2018. I senteret får historien om fisket i Driva, informasjon om bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus og laksens livssyklus, samt om laksefiskets betydning for lokale og tilreisende.

Driva Vassdragssenter

Turistinfo i

 TURISTINFORMASJON