Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er villreinen, fjellreven og moskusens rike, og ligger i skjæringspunktet mellom de tre fylkene Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndalag. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet i 2002, og utvidet i 2018. Sammen med de omliggende verneområdene, ni landskapsvernområder og fire naturreservater, utgjør nasjonalparken et stort fjellområde som strekker seg fra Isfjorden i vest til Kvikne i øst – en strekning på over ti mil i luftlinje. De mest kjente turmålene er Snøhetta og Romsdalseggen.

Parken skal ta vare på et intakt høyfjellsøkosystem. Den er kjerneområde for villrein, dette var en hovedbegrunnelse for opprettelsen og for avgrensingen av verneområdene i Dovrefjell. Sentrale deler av parken har en bestand av moskusfe, introdusert i mellomkrigstida, dette var ikke en del av begrunnelsen for vernet, men er likefullt det folk flest forbinder med Dovrefjell, sammen med Snøhetta (2286). Området har en fast bestand av jerv, en bestand av fjellrev døde ut rundt 1990, men er nå (2012) under reintroduksjon, foreløpig med suksess. En har fast bestand av store rovfugler som kongeørn og jaktfalk.

Dovrefjell (særlig Knutshøene) og Sunndalsfjella er kjent for en rik fjellflora med mange endemiske fjellplanter. Vel så rike plantelokaliteter ligger imidlertid i noen av landskapsvernområdene. Parkens vegetasjon inneholder også noen særegne planter som trolig overlevde istiden på nunataker: norsk malurt og ulike varianter av fjellvalmue.