Aursjøvegen - begrenset åpningstid i september/oktober

Statkraft skal i høst utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på Aursjøvegen. Arbeidet starter 4. september og vil pågå i ca 7 uker utover høsten.

Vegen blir stengt mellom Dalen og Osbu til følgende tider:

Mandag - onsdag:  0700-1900
Torsdag:                 0700-1600
Fredag-søndag:     åpen veg

I kortere perioder kan det bli nødvendig å stenge vege utover annonsert tidsrom, dette vil i tilfelle skiltes ved bom.

Spørsmål vedr. stengingen rettes til Statkraft v/prosjektleder Arne Reiten