Åmotan - Nordens Niagara

Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terrasser skaper et vifteformet elvesystem der fire elver møtes.

Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terasser skaper et vifteformet elvesystem der fire elver møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. Området er tilrettelagt med godt merkede stier med tilhørende kart. Alle stiene gir fantastiske naturopplevelser i et helt særegent landskap. Området er botanisk sett et av de rikeste i landet.

For mer informasjon se turistinformasjon ved Sunndalsporten på Gjøra.

Ta av riksvei 70 ved Gjøra og Sunndalsporten og følg fjellgardsvegen noen km til parkeing på Jenstad. NB! Begrenset parkeringsplass ved Jenstad.
Parkering ved Åmotan kr. 20,-