Åmotan – Nordens Niagara

Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terrasser skaper et vifteformet elvesystem der fem vassdrag møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. 

Svisdal /Åmotan. Foto Marit Hoem Fahle

Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terasser skaper et vifteformet elvesystem der fem vassdrag møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. Området er tilrettelagt med godt merkede stier med tilhørende kart. Alle stiene gir fantastiske naturopplevelser i et helt særegent landskap. Området er botanisk sett et av de rikeste i landet.

For mer informasjon kontakt Sunndal Nasjonalparksenter eller Sunndal Turistinformasjon.

Ta av riksvei 70 ved Gjøra og Sunndalsporten og følg fjellgardsvegen noen km til parkeing på Jenstad.
Parkering ved Åmotan kr. 20,-

  • Parkering ved Åmotan kr. 20,-