Vill og vakker

Åmotan – Nordens Niagara

Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terrasser skaper et vifteformet elvesystem der fem vassdrag møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. 

Aursjøvegen

Aursjøvegen- fra fjord til fjord over ville fjell. Aursjøvegen er en vei til høgfjell og ville daler, berusende fossefall, jettegryter, krafthistorie, merkede turstier og det gode friluftslivet.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i et høyfjellsområde på Dovrefjell og i Sunndalsfjella, der Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland fylker møtes. Parken ble opprettet i 2002, for å ta vare på et intakt høyfjellsøkosystem, og den dekker et område på 1.693 km².

Innerdalen – Norges vakreste dal

Innerdalen er av mange kalt Norges vakreste fjelldal. Kjør RV 70 mellom Sunndalsøra og Tingvoll, ta av ved Ålvundeid og følg skilt til Innerdalen. Parker bilen og nyt en rusletur på en time de 4 kilometerne inn til hjertet av Innerdalen.

Trollheimen

Trollheimen er et fjellområde på grensen mellom Nordmøre i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. I vest er fjella av alpin karakter, mens i øst er landskapet roligere. Området er avgrensa av Surnadal og Rindal i nord, Orkdal og Dovrebanen i øst, Sunndal i sør og fjordene i vest.

Vinnufossen

Vinnufossen har sitt utspring fra Vinnubreen, som er Møre og Romsdals største isbre, og kaster seg ned fjellsidene nederst i Sunndal i omlag 860 meters fall i flere trinn. Vinnufossen kan du oppleve fra en rasteplass ved riksvei 70, bare noen km fra Sunndalsøra i retning Oppdal. Aller finest ser du den om du fortsetter gang- og sykkelvegen til fots ytterligere noen hundre meter oppover dalen.